Jos kysyy yrittäjältä, mitä kaikkea hän omistaa ja minkä arvoisia erilaiset omaisuuserät ovat, niin luultavasti hän tietää asuntonsa, mökkinsä, autonsa, sijoituskiinteistönsä ja veneensä arvon aika tarkasti ja jopa rahastosijoituksien arvonmuutoksia seurataan, jos ei päivittäin, niin kuukausittain – miksi arvon kehitystä ei seurata yleensä suurimman omaisuuserän kohdalla; nimittäin oman yrityksen osalta.

Yritysvarallisuuden arvonmääritystavat

Yrityksen arvonmääritys ei ole mitenkään erityisesti poikkeavaa suhteessa muiden omaisuuserien arvostamiseen. Yrityksen arvoa tarkastellaan yleensä seuraavien menetelmien kautta:

  1. Tulevaisuuden diskontatut kassavirrat
  2. Pörssilistattujen vertailuyhtiöiden arvostustasot
  3. Toteutuneet vertailukelpoiset yrityskaupat
  4. Yrityksen nettovarallisuus
  5. Verohallinnon julkaisema arvostusohje

PK-yrityksille on tavanomaista, että pörssilistattuja vertailuyhtiöitä ei ole tai vastaavia yrityskauppoja ei alueella juurikaan ole tehty tai niistä ei saa julkista tietoa. Näin ollen arvonmääritystekniikoiden valinta rajoittuu yleensä kassavirtojen mallinnukseen, tasearvon tarkasteluun sekä varsinkin sukupolvenvaihdoksissa verohallinnon arvostusohjeen käyttöön. Parhaiten yrityksen suunnitteluprosessia ja erilaisia neuvottelutilanteita tukee kuitenkin tarkasti tehty ja dokumentoitu kassavirtojen mallinnus noin 3-5 vuodelle.

Jos ajattelee edellä listattuja muita varallisuuseriä, niin samoja arvonmääritysmenetelmiä niissäkin käytetään soveltaen.

Autot arvonmääritetään toteutuneiden vertailukauppojen avulla, samoin veneet, mökit ja asunnot. Kassavirtaa tuottavat hyödykkeet, kuten sijoituskiinteistöt ja noteeratut arvopaperit tulevat kaikki määritettyä tulevaisuuden odotettujen kassavirtojen kautta; jokainen omanlaisensa mallinnuksen avulla.

Puolueettoman arvonmäärityksen hyödyt

Puolueettoman arvioitsijan tekemästä arvonmäärityksestä on erinomaisen paljon hyötyä. Tässä mm. muutaman esimerkki:

  • Voit kehittää tietoisesti yrityksesi arvoa, kun tiedät, mitkä ovat yrityksen arvon ajurit ja mitä niille kuuluu – mikä osatekijä sitoo kassavirtaa, mitä toimintoja tehostamalla voi vapauttaa kassavirtoja, mistä toiminnasta kannattaa luopua, mitä säilyttää ja minne suuntaan kasvuponnistelut.
  • Yrityskaupan ja rakennemuutosten suunnittelu on helpompaa, kun lähtöarvo on selvillä. Perusmallinnusta voidaan muokata, kun tiedetään kenen kanssa yrityksen tulevaisuudesta keskustellaan. Mahdollisia osakekannan tai liiketoiminnan ostajia voivat olla: sijoittajat, teollinen toimija tai ulkomainen strateginen partneri tai jopa yrityksen työntekijä.
  • Arvioitsijan laatima tuloslaskelman ja tase-erien mallinnus antaa myös sivutuotteena hyvän budjettityökalun, jonka avulla saavutuksia ja odotuksia on mukava seurata – kaikki poikkeamat vaikuttavat suoraan arvoon

Eri osatekijöiden summan ymmärtäminen vaatii jokaisen yrityksen kassavirran osatekijän erillisymmärtämisen, jotta saavutetaan vahva lähtötilanne mitä tahansa edellä olevaa tilannetta varten.

Arvonmääritysprosessiin ryhtyminen

Mitä tarkoittaa sitten arvonmääritysprosessiin ryhtyminen? Yrittäjän ei tarvitse muuta kuin sopia toimeksiannosta ja sen jälkeen prosessi ohjaa jouhevasti osapuolia aina kokonaisvaltaiseen loppuraporttiin saakka. Prosessin aikana käydään lähtökohtaisesti aloitus- ja loppupalaveri ja näiden välissä lisäksi yksi tai kaksi lisätietoneuvottelua. Mallinnusta voidaan aina myös helposti päivittää, vaikka joka vuosi tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen.

Olisiko juuri nyt sopiva hetki miettiä yrityksen arvoa?

Janne Hakala | CFA, M.Sc. | Ernst & Young Oy