Kun yrittäjältä kysytään omistajanvaihdokseen liittyvistä haasteista, nousee kaksi asiaa lähes poikkeuksetta esille. Toinen näistä on enemmän tosiasioihin ja sääntöihin pohjautuva yrityksen arvonmääritys ja toinen monella tavalla monisyisempi jatkajan löytäminen. Usein tämä viimeksi mainittu on kuitenkin kauppojen syntymisen kannalta se haasteellisempi tekijä, sillä vaikka arvonmääritys olisikin tehty huolellisesti ja ulkopuolisen asiantuntijan toimesta, ei sillä ole kaupan toteutumisen kannalta kovin paljon merkitystä, jos ostajaa ei ole näköpiirissä.

Miten sitten jatkajan löytäminen ylipäätään onnistuu? Ensin on tärkeää huolehtia siitä, että yritystoiminta on terveellä pohjalla ja toiminta kannattavaa. Tase on putsattu epäolennaisista asioista ja kirjanpitoon liittyvät asiat ja muut talouden seurantaan kuuluvat seikat ovat kunnossa. On myös tärkeää varmistaa, että liiketoiminnalle keskeistä arvoa tuovat tekijät, kuten sopimukset yhteistyöstä ja asiakkuuksista on arkistoitu huolellisesti. Kun omistajuuden siirtämiseen valmistautuminen on aloitettu hyvissä ajoin, eivät silloin ainakaan nämä ns. taustatekijät nouse jatkajan löytämisen tai kaupanteon esteeksi.

Kun valmistelutyöt on tehty tai ainakin käynnistetty, on aika ryhtyä etsimään jatkajaa. Jatkajan etsimistä voidaan ajatella prosessina, jossa lähdetään potentiaalisia ehdokkaita rajaamaan yrittäjän ja yrityksen toiminnasta käsin edeten sidosryhmäverkostossa kehä kehältä eteenpäin. On hyvä muistaa, että erityisesti silloin, kun aiheeseen liittyy runsaasti tunteita tai monimutkaisuutta, on ulkopuolinen asiantuntija hyvä kytkeä prosessiin objektiivisuuden ja realistisen arvonmäärityksen varmistamiseksi jo hyvin aikaisessa vaiheessa.

Yleensä jatkajan etsiminen käynnistyy yrittäjän lähipiiristä, jota voidaan pitää tässä tilanteessa ensimmäisenä kehänä. Löytyisikö esimerkiksi lapsista tai lapsenlapsista mahdollisia jatkajia? Tällöin myös perheen sisäistä sukupolvenvaihdosta edistävät verotekijät saattavat kannustaa etenemisessä. Seuraavalla kehällä ovat yrityksen avainhenkilöt eli työntekijät, toimiva johto tai mahdolliset muut omistajat. Jos kahdesta edellisestä ryhmästä ei löydy varteenotettavia ehdokkaita, voidaan siirtyä kartoituksessa seuraavalle tasolle. Löytyisikö yrityksen yhteistyökumppaneista, kuten alihankkijoista tai tavarantoimittajista potentiaalisia ostajia? Ja edelleen jatkajan kartoittamisen prosessissa ulommalle kehälle siirryttäessä tulevat vaihtoehtoina mukaan kilpailijat tai muut, ehkä jollakin toisella toimialalla toimivat yritykset, joille voisi myytävän yrityksen liiketoiminnasta olla hyötyä. Mitä pidemmälle prosessissa edetään, sitä merkityksellisemmäksi asiaksi ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen ostajan löytämisessä nousee. Yrityskauppoihin erikoistuneilla toimijoilla on usein valmiita kontakteja kiinnostuneisiin ostajiin, mikä nopeuttaa omistajanvaihdoksen toteutumista ja säästää yrittäjän aikaa, mikä taas auttaa yrittäjää keskittymään yrityksen arjen pyörittämiseen.

Yksi hyvä tapa löytää ostaja on osallistua Varsinais-Suomen omistajanvaihdospalvelun järjestämille Omistajanvaihdostreffeille lokakuun lopulla. Tilaisuudessa pääset esittelemään pikatapaamisissa yritystäsi useille ostajaehdokkaille, mikä saattaa johtaa yrityskauppaan aivan yllättävänkin ostajatahon kanssa. Voit myös laittaa yrityksesi myyntiin esimerkiksi Varsinais-Suomen Yrityspörssiin ja katsoa, löytyisikö sitä kautta yrityksellesi potentiaalisia jatkajaehdokkaita.

Lassi Rosala
omistajanvaihdoskoordinaattori
Varsinais-Suomen omistajanvaihdospalvelu
puh. 050 308 2852
lassi.rosala@yrittajat.fi