Pk-yritysten kasvulla on huomattava merkitys työpaikkojen syntymiselle ja laajemminkin talouden kehitykselle. Siksi pk-yritysten näkymiä ja investointi- sekä kansainvälistymishalukkuutta seurataankin tarkkaan. Vientiä harjoittavia pk-yrityksiä on Suomessa vielä suhteellisen vähän, ja tähän muun muassa Finnvera pyrkii tänä vuonna vaikuttamaan panostamalla vahvasti pk-yritysten viennin rahoituksen kysymyksiin ja neuvontaan.

Pk-yritysten kasvu ja kehittyminen liittyy usein myös omistukseen. Valtaosassa pk-yrityksiä omistus, hallitus ja ylin johto ovat pääosin samoissa käsissä. Monissa tapauksissa yhtiön uudistumiseen ja uuden kasvu-uran hakemiseen johtavan prosessin luontevimpana herätteenä toimii omistuksen vaihtuminen. Jatkava omistajataho voi olla uusi yrittäjä tai yrittäjätiimi, sijoittaja tai toinen yritys, joskus sukupolvenvaihdos. Tilanteet voivat vaihdella, mutta lähes poikkeuksetta ostajan suunnitelmissa on toiminnan kehittäminen, yrityksen uudistaminen ja hyvin usein myös kasvun hakeminen.

– Finnveralla on hyvä näköala suomalaiseen pk-yrityskauppakenttään. Olemme vuosittain mukana rahoittamassa koko maassa noin tuhannen pk-yrityksen erilaisia omistajanvaihdoksia. Arvioimme, että niistä liki kolmannes yltää omistajanvaihdosta seuraavien kolmen vuoden aikana vähintään 10 prosentin vuotuiseen kasvuun, jota voi pitää toimintansa jo vakiinnuttaneille pk-yrityksille varsin hyvänä saavutuksena, sanoo aluejohtaja Seija Pelkonen Finnverasta.

Varsinais-Suomen alueella Finnvera rahoitti viime vuonna 95 omistajanvaihdosta, mikä oli yhtä monta kuin vuotta aiemmin.

Yrityskauppa onnistuu isolla prosentilla

Yleisessä keskustelussa törmää toisinaan oletukseen, että yrityskauppojen onnistumiseen liittyy suuria riskejä. Omaan tietoomme perustuen näemme asian toisin: monilla mittareilla mitattuna rahoitettujen yrityskauppojen jälkeinen selviytymisaste on varsin korkea. Yrityskaupan kautta uuden elämän saanut yritys on paljon todennäköisemmin toiminnassa vielä kolmen ja jopa viiden vuoden päästä kuin aivan puhtaalta pöydältä käynnistetty yritys.

–Yrityskauppa tai osakkuus on mielenkiintoinen vaihtoehto ja tie yrittäjyyteen. Samalla se voisi olla linkki, joka auttaa toimintansa vakiinnuttaneita pk-yrityksiä ja kasvuhakuisia tuoreita yrittäjiä löytämään toisensa ja luomaan pk-yrityskenttään kasvuvirettä. Omistajanvaihdosten vauhdittamisessa myös eri toimijoiden yhteistyö on tärkeää, jotta yrityksille löytyy uusia omistajia, Pelkonen sanoo.

Eri tavoin tapahtuva omistajanvaihdosten edistäminen tai pk-yrityskauppamarkkinan kiihdyttäminen on mielenkiintoinen mahdollisuus, joka osaltaan edistää pk-yritysten kasvuhakuisuutta, vientikaupan yleistymistä, digiloikkaa ja samalla kasvua pienyritysvaltaisuudesta kohti suurempia yrityskokoluokkia. Omistajanvaihdosten tärkeys saa lisää näkyvyyttä työ- ja elinkeinoministeriön kokoamasta yhteishankkeesta, jossa on mukana iso joukko toimijoita järjestöistä pankkeihin ja yrityksiin – mukana ovat myös Finnvera ja Suomen Yrittäjät.

Seija Pelkonen
Aluejohtaja
Finnvera Oyj