Suomi tarvitsee tekijänsä

Useat meistä ovat huomanneet huolen, joka yhteiskunnassamme vähän väliä esitetään ”Neljäkymmentätuhatta yritystä ja sitä kautta yrittäjää on lähivuosina eläköitymässä ja nämä yritykset ovat ilman jatkajaa”. Tilastollisesti näin varmaankin on, mutta tosiasiassa moni noista yrityksistä on mallia ammattimies ja Hiace. Toki nämäkin yritykset ja yrittäjät ovat arvokkaita ja heillekin voitaisiin luoda malli kuinka löytää jatkaja heidän työlleen. Tuo iso joukko yrityksiä pitää kuitenkin sisällään tuhansia menestyviä ja merkittävän kokoisia yrityksiä, joille on ehdottoman tärkeää löytää jatkaja.

Hyville yrityksille löytyy aina jatkaja järkevällä hinnalla

Kun tarkastelukulmaa täsmennetään näihin menestyjiin, joille tyypillistä on vakiintunut kassavirta, pitkät asiakassuhteet, osaava henkilöstö ja toiminnan laadukkuus, nousee enää esille vain se kuinka ostajat ja myyjät saadaan kohtaamaan toisensa. Tässä me yrityskaupan ammattilaiset voimme antaa oman panoksemme prosessissa.

Usein nämä menestyneet yritykset ovat aivan inhimillisistä syistä hieman hidastaneet kehittämis- ja kasvuvauhtiaan. Se mitä on saavutettu, on riittävä omistajille. Lisäksi näissä yrityksissä on vuosien mittaan kassan ollessa kunnossa hankittu ”kaikkea kivaa” kun siihen on ollut mahdollisuus. Nyt kyse onkin enää siitä kuinka kiinnostavaksi yritys saadaan markkinoilla ja kuinka kohteelle löytyy ostaja, joka näkee yrityksen mahdollisuudet? Tämän vuoksi myyjän onkin oivallettava se tosiasia, että yritys täytyy laittaa kuntoon siten, että sen kiinnostavuus kasvaa, kassavirran jatkuvuus taataan ja samalla yrityksen arvo nousee. Onkin hyvä jos ja kun näihin asioihin voidaan kiinnittää huomiota jo hyvissä ajoin ennen suunniteltua luopumista. Asiantuntija kykenee antamaan perustellun arvion yrityksen nykyarvosta, esittämään toimenpideohjelman yrityksen myytävyyden ja arvon kasvattamiseksi sekä määrittämään yritykselle tulevan kaupallisen arvon kun luopuminen on ajankohtaista. Tosiasia on, että vain kassavirta ratkaisee yrityksen arvon ja sen syntyykö kauppa ja rahoittaako joku kaupan.

Yrityskauppa antaa vauhtia yritykselle

Kun on selvitetty elinkaarensa loppupäässä olevien yritysten omistajilta halukkuutta yrityksen kehittämiseen, investointien suorittamiseen ja kasvun tavoitteluun, vain pieni osa omistajista ilmoittaa nämä tavoitteekseen. On aivan ymmärrettävää, että jos ja kun yritys on kannattava ja tuottaa omistajalleen kivan tuloksen, ei suurta painetta edellä mainittuihin tavoitteisiin ole.

Mikä on sitten ostajan ajatusmaailma? Lähes 80 % uusista omistajista ilmoittaa tavoitteekseen kasvun ja sitä kautta tarvittavien investointien ja kehittämistoimien toteuttamisen yrityksessään. Osaksi tähän pakottaa jo se, että ostaja on ostoaan varten joutunut ottamaan merkittävän lainan ja jo sen hoitaminen kunnialla vaatii kasvua ja menestystä. Hienoin tilanne onkin silloin kun uusi omistaja uskoo kykenevänsä parempaan kuin entinen omistaja. Tällöin kaupan osapuolet ovat molemmat tyytyväisiä. Myyjä sai hyvän hinnan ja ostaja sai kohteen hänelle edullisella hinnalla. Ongelmia syntyy kun ei löydy ostajaa, joka uskoisi olevansa vähintäänkin vanhan omistajan tasoinen omistaja.

Miten RE-Start vaikuttaa yhteiskuntaan?

Uuden omistajan satsaukset ja tavoitteet luovat lisää aktiivisuutta markkinoilla, parantavat yritysten kilpailukykyä, lisäävät jopa työllisyyttä jne. Kaikki tämä vain siksi, että jo hieman himmannut, mutta menestyvä yritys on saanut uuden ja innokkaan omistajan.

Entä sitten myyjä? Hän on saanut yritykselleen jatkajan, joka on maksanut hänelle merkittävän kauppahinnan. Myyjä luonnollisesti käyttää saamansa kauppahinnan ostoihin, sijoituksiin yms ja samalla myös hän luo aktiviteettia talouteen. Kaikki siis voittavat. Niin kaupan osapuolet kuin myös me muut yhteiskunnan toimijat ja jäsenet.

Joskus tuntuu, että yhteiskunnassamme esille nousevat ensi sijassa Start Up -yritykset, mutta tosiasiassa RE-Start on se, jolla luodaan jatkuvuutta ja hyvinvointia yhteiskuntaamme. Olen arkipäiväisessä työssäni yrityskaupan ammattilaisena päässyt näkemään monia menestyksekkäitä omistajanvaihdoksia, joissa elinvoimaiset yritykset ovat löytäneet uuden omistajan, jonka käsissä yritys on saanut uuden lähdön ja noussut uuteen menestyskiitoon. Nyt vain kaikki yrittäjät liikkeelle hyvissä ajoin, kun suunnittelette luopumista, ja kaikki innokkaat ja osaavat ostajat aktiivisesti etsimään kohteita. Jos tämä on arkipäivääsi tänään, niin ei muuta kuin yhteydenotto ammattilaiseen ja prosessi käyntiin!

Juha-Pekka Asuinmaa
yrityskaupan ammattilainen, Suomen Yrityskaupat Oy